Strona WWWStrona WWW

Jesteśmy skuteczni od 18 lat na terenie całego kraju.

Doradztwo Gospodarcze

 

1) Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

 

 1. Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

 2. Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

• stała obsługa prawna przedsiębiorców, w tym doradztwo prawne, doradztwo gospodarcze, obsługa inwestycji, weryfikacja kontrahentów krajowych i zagranicznych. Sporządzanie i opiniowanie kontraktów, umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udział w negocjacjach umów, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;

• zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, także spółek we wszystkich rajach podatkowych, rejestracja zmian w KRS;

>obrót spółkami z całego świata, rajów podatkowych

 

• windykacja należności;

• prowadzenie postępowania upadłościowego, składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;

• sprawy z zakresu zamówień publicznych: sporządzanie odwołań, skarg do sądu, reprezentacja przed

Urzędem Zamówień Publicznych oraz w postępowaniu sądowym;

• postępowanie upominawcze i nakazowe;

• sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze;

• sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Obsługa ekonomiczna inwestycji

 

 • Zakładanie firm jednoosobowych oraz wszelkiego rodzaju spółek

 • rozwój działalności gospodarczych, w zakresie analiz, doradztwa finansowego, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa gospodarczego.

 • Wdrażanie programów naprawczych, restrukturyzacji i optymalizacji działalności

 • Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

Analiza i ocena efektywności inwestycji

Studium wykonalności
Fuzje i przejęcia, łączenie podmiotów gospodarczych
Biznes plany

Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa.
Strategie marketingowe rozwoju firm
Plany marketingowe
Audyt marketingowy
Podziały spółek
Połączenia spółek
Przekształcanie spółek, np. sp. z.oo na spółkę akcyjną.
Audyty wewnetrzne, opinie prawno-gospodarcze inwestycji.
Fundusze unijne, obecne programy 2014-2020 oraz granty poza UE, m.in. z Funduszy Norweskich.


Nasz Zespół prawników i ekonomistów:

KANCELARIA PRAWNICZA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI z wieloletnim doświadczeniem o wszelkich specjalnościach prawniczych.

Ekonomiści o specjalności:

1) Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

 1. Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

 2. Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

Nasza Kancelaria Prawnicza świadczy profesjonalne usługi konsultingowe, wraz obsługa prawną i gospodarczą na rzecz przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów gospodarki oraz osób indywidualnych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo finansowe, inwestycyjne wraz z obsługa prawną. ułatwiające naszym klientom wybór optymalnych kierunków inwestycji i efektywnych metod zarządzania ryzykiem, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę ich aktywów oraz utrzymanie płynności finansowej a przede wszystkim rozwoju firm.

Mamy ogromne doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze). Budujemy skuteczne strategie bazujące naoptymalizacji struktur organizacyjnych i systemu zarządzania, efektywnym zarządzaniu kosztami iaktywami, wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Nasze wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny marki, jak i oszacowaniami wartości aportów w postaci przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, udziałów, akcji oraz aktywów niematerialnych m.in. znaków towarowych, know-how, patentów, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, relacji z klientami, licencji.

Oferujemy fachowe doradztwo inwestycyjne, w szczególności wiarygodną ocenę efektywności planowanych inwestycji (studium wykonalnościprojektu inwestycyjnego), w tym także projektów inwestycyjnych o dużej elastyczności (analiza zwykorzystaniem modelu opcji realnych). Wspomagamy również klientów w procesie wyboru optymalnej struktury finansowania inwestycji.

Zapewniamy także profesjonalne doradztwo biznesowe nawszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od analizy synergii i przygotowania koncepcji strategicznej po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym.

NASZA KANCELARIA PRAWNICZA jest jedną z pierwszych kancelarii prawniczych o profilu prawno gospodarczym, swiadczących usługi nie ,, tylko” w zakresie obsługi inwestycji i rozwoju firm ale także w zakresie pełnej obsługi prawnej we wszelkich sprawach prawniczych związanych obsługą firm oraz osób indywidualnych, we wszystkich dziedzina prawa.

Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze, ułatwiające naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze), w tym także we wdrażaniu programów restrukturyzacji na zasadach kontraktów menedżerskich. Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Oferujemy rzetelną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, analiza i ocena efektywności inwestycji, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem).

Zapewniamy profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od przygotowania koncepcji strategicznej ich wykonania due diligence, po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym oraz przygotowanie całości dokumentacji wymaganej przez przepisy Ksh.

Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest także doradztwo biznesowe we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym. Nie świadczymy usług doradczych na skalę masową. Każdemu klientowi gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów. Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, prawie 20-letnie doświadczenie i kreatywność naszych expertów - doświadczonych konsultantów z dziedziny finansów, marketingu, organizacji i zarządzania a także adwokatów i radców prawnych z doświadczeniem, we wszelkich dzieniach prawa.Czym jest doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstw. Zajmujemy się zagadnieniami, które w największym stopniu przekładają się na sukces firm w długim okresie. Usługi konsultingowe firmy doradztwa strategicznego Augeo Ventures to:

 • znacząca poprawa wyników finansowych i płynności finansowej firmy poprzez redukcję kosztów i zwiększenie sprzedaży,

 • usprawnienie funkcjonowania działów przez m.in. wyeliminowanie nieefektywności procesowych,

 • zbudowanie lub utrwalenie przewag konkurencyjnych dzięki analizie konkurencji oraz najlepszych praktyk rynkowych,

 • jasna strategia rozwoju firmy na przyszłość

Projekty z zakresu doradztwa strategicznego obejmują następujące usługi:

STRATEGIA ROZWOJU FIRMY

Wzmacniamy pozycję rynkową naszych Klientów oraz umożliwiamy im wypracowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Strategia rozwoju firmy stworzona przez profesjonalną firmę konsultingową znacznie zwiększa szansę na realizację celów biznesowych.

Usprawnienia systemów oraz technik sprzedaży towarów i usług

Pomożemy Twojej firmie w krótkim czasie istotnie poprawić skuteczność działu Sprzedaży, co przełoży się na poprawę wyników finansowych firmy.

Optymalizacja prowadzonej działalnosci popreze minimalizacje ponoszenia kosztów jej prowadzenia.

Przyjrzymy się bliżej procesom biznesowym w Twoim przedsiębiorstwie i poszukamy możliwości poprawy efektywności, co przełoży się na zwiększenie zysków. Jako profesjonalna firma doradztwa strategicznego, będziemy wspierać firmę również na etapie wdrożeniowym.

Restrukturyzacją FIRM

Przeprowadzimy racjonalizację struktury i poziomu kosztów w firmie oraz opracujemy listę działań, których wdrożenie przełoży się na wzrost wartości przedsiębiorstwa w długim okresie.

Audyt Wewenetrzny, efektywności działalności

Przeprowadzimy analizę i ocenę obecnej sytuacji w firmie i jej bezpośredniego otoczenia rynkowego, zidentyfikujemy tzw. "wąskie gardła" oraz opracujemy działanie prowadzące do ich usprawnień. Wnioski uzyskane w trakcie audytu umożliwią stworzenie efektywnej strategii rozwoju firmy.

Usługi konsultingowe świadczone przez profesjonalną firmę doradztwa strategicznego to inwestycja, której efektem jest wyraźna poprawa efektywności przedsiębiorstwa. Świadczą o tym referencje wydane przez zadowolonych klientów naszej firmy.

Szkolenia.

1. SPRZEDAŻ I OBSŁUGA.

1.1 Negocjacje - od Podstaw do Skuteczności

1.2 Nowoczesne Techniki Sprzedaży

1.3 Profesjonalna Sprzedaż i Obsługa Klienta

14. Skuteczna Obsługa Trudnego Klienta

1.5 Standardy Pracy dla Przedstawicieli Handlowych

1.6 Profesjonalna Prezentacja Produktu

1.7 Telefoniczna Obsługa Klienta

1.8 Profesjonalny Sprzedawca a Skuteczna Strategia Przejmowania Klienta Konkurencji

 

 

2.1. Zarządzanie Zmianą w Organizacji

2.2 Zarządzanie Projektami

2.3 Zarządzanie Produkcją

2.4 Zarządzenia Ryzykiem

2.5 Zarządzanie Konfliktem w Organizacji

2.6 Zarządzanie Jakością

2.7 Zarządzanie Czasem w Organizacji

2.8 Zarządzanie Zespołem

 • 3. ROZWÓJ MENADŻERSKI

3.1 Coaching Jako Profesjonalny Trening i Rozwój Umiejętności

3.2 Warsztaty Umiejętności Managerskich

3.3 Inteligencja Emocjonalna w Zarządzaniu

3.4 Inteligencja Finansowa Menedżera

3.5 Skuteczna Współpraca w Zespole

3.6 Pozafinansowe Metody Motywowania Pracowników

3.7 Finanse dla Niefinansistów

3.8 Zaawansowane Techniki Negocjacyjne dla Zawodowców

3.9 Lider jako Przywódca

3.10 Skuteczne Motywowanie Pracowników. Najlepsze metody w praktyce

3.11 Asertywność w Pracy Lidera i Zespołu

3.12 Delegowanie Zadań i Wzmacnianie Samodzielności Pracowników

3.13 Wystąpienia Publcznie i Autoprezentacja

6. SEKRETARIAT I ADMINISTRACJA

6.1 Archiwizacja Dokumentów w Kancelarii

6.2 Profesjonalna Asystentka. Obsługa Sekretariatu

6.3 Kancelaria - Biurowość- Archiwizacja- Elektroniczny Obieg Dokumentacji

6.4 Archwizacja Dokumentacji Aktowej i Technicznej w Wersji Papierowej i Elektronicznej

6.5 Savoir Vivre w Biznesie

6.6 Nowa Instrukcja Kancelaryjna w 2016 r

6.7 Kompetencje i Odpowiedzialność Urzędnika Administracji Publicznej

6.8 Ochrona Danych Osobowych po zmianach

6.9 Przepisy Postępowania Administracyjnego w Świetle Zmian w KPA.

7. MARKETING I PR

8. HR REKRUTACJA

8.1 Rekrutacja i Selekcja czyli Jak Pozyskać i Utrzymać Najlepszych Pracowników

8.2 Narzędzia i Techniki Redukcji Zatrudnienia Czyli Jak Rozstać się z Pracownikiem?

9. HR MOTYWACJA

9.1 Motywować Skutecznie. Wykorzystanie Twardych Motywatorów w Pracy Managera

9.2 Rozmowa Oceniająca w Systemie Ocen Pracowniczych

9.3 Oceny Pracownicze czyli Ocenianie Podwładnych w Codziennej Pracy Menedżera

9.4 Assessment Center jako element procesu rozwojowego pracowników

9.5 Dewelopment Center jako analiza potrzeb i ewaluacji szkoleń

9.6 Skuteczne Motywowanie Pracowników. Najlepsze metody w praktyce

10. PRAWO I PODATKI

10.1 Praktyczne Aspekty Zawierania Umów Cywilnoprawnych

10.2 Weksel w Obrocie Gospodarczym

10.3 Prawo Autorskie. Potrzeba Ochrony Własnej Twórczości

10.4 Prawo Własności Intelektualnej

10.5 Kompedium Prawa Pracy 2016r.dla Menedżerów

10.6 Podatek VAT w Obrocie Międzynarodowym

10.7 Prawo Zamówień Publicznych dla Wykonawców

10.8 Prawo Zamówień Publicznych dla Zamawiających

10.9 Odpowiedzialność Materialna Pracowników

10.10 Podatek CIT i PIT

10.11 Samochód w Firmie i Transport Towarów i Osób - Zagadnienia Podatkowe

W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

Doradztwa gospodarczego, prawnego, inwestycyjnego.

Bieżącej obsługi prawnej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych,

Rejestracji, i prowadzenia spółek w rajach podatkowych, co stanowi dostęp do światowych rynków zbytu towarów i usług zakup, światowych banków i instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwa i ochrony majątku. Gal Anonim.

Zakupu spółek z rajów podatkowychco stanowi dostęp do światowych rynków zbytu towarów i usług zakup, światowych banków i instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych. Bezpieczeństwa i ochrony majątku. Gal Anonim.

 

 • inwestowanie w wierzytelności hipoteczne, zadłużone nieruchomości, inne programy parnerskie, wspólne inwestycje.

   

 • Restrukturyzacja Firm, restrukturyzacja zadłużeń firm- oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna firmy i jej majątku.

 • Restrukturyzacja zadłużeń osób indywidualnych, oddłużanie,* negocjacje z wierzycielami, ugody i porozumienia zmierzające do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań, redukcji zadłużeń, wstrzymania/ zawszenia/ umorzenia licytacji. Egzekucji komorniczych. Ochrona prawna dłużnika i jej majątku.

Obsługa inwestycji, kojarzenie partnerów oraz inwestorów z kraju i ze świata, zdobywanie nowych rynku zbytu towarów i usług, dla naszych klientów.

tworzenia, organizacji, rejestracji, likwidacji, postępowania upadłościowego i układowego,

-pośrednictwa w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,

-doradztwo w procesie komercjalizacji i prywatyzacji,

-przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych lub

zawierania układów z wierzycielami,

-udziału w negocjacjach związanych z działalnością gospodarczą,

-zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej,

-fuzji, przejęd kapitałowych, przekształceń, podziałów, 

-przygotowywanie procesów prywatyzacyjnych ,

- regulacji stanów prawnych nieruchomości, 

Nasze usługi

 • rozwiązania marketingowe
 • szeroka gama produktów
 • wieloletnia gwarancja
 • zgodność z normami