Strona WWWStrona WWW

Jesteśmy skuteczni od 18 lat na terenie całego kraju.

Prawo Karne

 

Prawo karne:

• obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych;

• reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;

postępowanie karne wykonawcze:

-sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary,

 -udzielenie przerwy w wykonywaniu kary,

-warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary,

- sprawy o wyrok łączny;

• reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;

• sporządzanie i popieranie w postępowaniu sądowym prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

-apelacje, kasacje wyroków.

Nasze usługi

  • rozwiązania marketingowe
  • szeroka gama produktów
  • wieloletnia gwarancja
  • zgodność z normami